DIRECT CONTACT

Ik wil mijn woning niet voor onbepaalde tijd verhuren. Kan dat?

Door een verandering in de wetgeving (juli 2016) is het nu gemakkelijker om zelfstandige woonruimte voor een bepaalde tijd van maximaal 2 jaar of korter te verhuren, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op het huurrecht na de contractperiode.
Aan het einde van de bepaalde duur eindigt de huurovereenkomst zonder dat de verhuurder hoeft op te zeggen. Wel moet de verhuurder niet eerder dan 3 maanden, maar uiterlijk één maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, de huurder schriftelijk informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.
Doet de verhuurder dit niet (tijdig), en weigert de huurder te vertrekken, dan loopt de huurovereenkomst alsnog voor onbepaalde tijd door en geniet de huurder alsnog volledige huurbescherming.

Voor de huurder geldt dat ondanks de bepaalde tijd van de huurovereenkomst er de mogelijkheid is om tussentijds op te zeggen. Hier mag contractueel niet van worden afgeweken.

Als de huurder wil dat de huurovereenkomst na de bepaalde tijd eindigt, dan zal hij de huur op moeten zeggen. Let op: er kan maar eenmaal met dezelfde huurder een huurovereenkomst voor maximaal twee jaar of korter worden gesloten. Een tweede huurovereenkomst wordt aangemerkt als een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het formulier is succesvol verzonden

Meer informatie of vragen?

Vraag het Sijmon

Sijmonde Boer 020 - 890 30 99 info@vanhuisuit-makelaars.nl

Oeps daar ging iets mis

Helaas is het verzenden van het formulier niet gelukt, wij zijn wel telefonisch bereikbaar

Vraag het Sijmon

Sijmonde Boer 020 - 890 30 99 info@vanhuisuit-makelaars.nl