DIRECT CONTACT

Wet goed verhuurderschap

De wet goed verhuurderschap heeft als voornaamste doel de bescherming van huurders te versterken en ongewenst verhuurgedrag aan te pakken. Op deze pagina verkennen we de belangrijkste aspecten van de Wet Goed Verhuurderschap en hoe deze van invloed is op zowel verhuurders als huurders in Nederland. Lees verder om meer te weten te komen over de doelstellingen van deze wet en de nieuwe verplichtingen die hiermee gepaard gaan.

Wat is de Wet Goed Verhuurderschap en waarom is deze ingevoerd?
De Wet Goed Verhuurderschap, van kracht sinds 1 juli 2023, heeft tot doel de bescherming van huurders te verbeteren en ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om strenger op te treden tegen praktijken zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en het eisen van een te hoge borg. Het stelt ook specifieke regels vast om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren.

Wat houdt de Wet Goed Verhuurderschap in voor verhuurders?
Verhuurders worden onderworpen aan nieuwe verplichtingen, waaronder het voorkomen van discriminatie en intimidatie, het beperken van de waarborgsom en servicekosten, het opstellen van een schriftelijke huurovereenkomst, en het verstrekken van relevante informatie aan huurders over hun rechten en plichten. Bovendien is het verboden om dubbele bemiddelingskosten te vragen.

Hoe worden arbeidsmigranten beschermd onder deze wet?
De wet bevat specifieke bepalingen om arbeidsmigranten beter te beschermen. Huurovereenkomsten moeten los staan van arbeidsovereenkomsten en verhuurders moeten arbeidsmigranten informeren in de taal van hun voorkeur.

Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid in wijken?
Gemeenten kunnen verhuurvergunningen instellen in gebieden met leefbaarheidsproblemen. Dit stelt hen in staat extra eisen te stellen aan verhuurders met betrekking tot onderhoud en huurprijzen voor gereguleerde zelfstandige huurwoningen.

Wie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving bij private verhuurders en verhuurbemiddelaars. In het geval van woningcorporaties ligt deze verantwoordelijkheid bij de Autoriteit Woningcorporaties.

De Wet Goed Verhuurderschap 2023 is bedoeld om de huurmarkt eerlijker en transparanter te maken, met als doel huurders te beschermen en onwenselijk verhuurgedrag te bestraffen. Het biedt gemeenten de middelen om deze doelstellingen effectief te handhaven en te waarborgen.

 Wilt u uw woning verhuren? Neem dan contact op met de experts bij Van Huis Uit makelaars.

Het formulier is succesvol verzonden

Meer informatie of vragen?

Vraag het Sijmon

Sijmonde Boer 020 - 890 30 99 info@vanhuisuit-makelaars.nl

Oeps, daar ging iets mis

Helaas is het verzenden van het formulier niet gelukt, wij zijn wel telefonisch bereikbaar

Vraag het Sijmon

Sijmonde Boer 020 - 890 30 99 info@vanhuisuit-makelaars.nl